Mar 15, 2016
Bargemusic, NYC
  • Nancy Lundy, soprano
  • Stephen Gosling, piano